Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Vilnis Vītoliņš

Jaunais likums paredz, – ja cilvēks iegādāsies aviobiļeti lidojumam, tad gaisa pārvadātājs informāciju par pasažieri – vārdu, uzvārdu, personas kodu un lidojuma galamērķi – nodos DP, kura to varēs analizēt un gūt priekšstatu par viņa plāniem. Jaunā kārtība obligāti attieksies uz reisiem, kas tiek veikti ārpus ES. Ja likumsargiem būs pamats uzskatīt, ka attiecīgie pasažieru […]

5 komentāri  » Read the rest

Likumprojekts „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai nodrošinātu augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā. Dažas būtiskākās izmaiņas. Lai saņemtu metadatus, kas pārsniedz 30 dienu periodu, būs nepieciešams prokurora akcepts: izteikt piekto daļu šādā redakcijā: „(5) Operatīvo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem – tas ir, tādu datu iegūšanu, kuru saglabāšana elektronisko […]

 » Read the rest

Būtībā tiesībaizsardzības iestāžu uzdevumu izpilde ir atkarīga no to rīcībā esošās informācijas, līdz ar to informācijas iegūšanai ir izšķiroša nozīme. Operatīvās darbības likums, līdzīgi kā Kriminālprocesa likums, tiesību aizsargājošajām iestādēm pēc būtības paredz tiesības iegūt informāciju, lai varētu izpildīt uzdevumus, kurus tām ir iedalījusi publiskā vara, pārdalot tai piešķirto sabiedrības deleģējumu. Tomēr tiesības iegūt informāciju […]

3 komentāri  » Read the rest